eLearning στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση


Ένας νέος καινοτόμος τρόπος διδασκαλίας, μάθησης και επικοινωνίας

Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογίων της πληροφορίας, των επικοινωνιών, του mobile  internet και των «έξυπνων» συσκευών, έχει φέρει αναμφισβήτητα πολλές αλλαγές στην καθημερινότητά μας και έχει μετασχηματίσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, εργάζονται και εκπαιδεύονται. Φυσικά η εκπαίδευση δεν έμεινε ανεπηρέαστη και δεδομένων των συνθηκών εξελίσσεται και αναπροσαρμόζεται, χρησιμοποιώντας την ευρεία γκάμα των νέων δυνατοτήτων και των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά μέσα.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, περνάμε πλέον από την εποχή της παραδοσιακής διδασκαλίας στην αίθουσα ενός σχολείου ή ενός φροντιστηρίου, στη νέα πραγματικότητα μιας «ηλεκτρονικής» τάξης. Η νέα αυτή πραγματικότητα δεν καταργεί ούτε υποκαθιστά πλήρως την δια ζώσης εκπαίδευση, αλλά αποτελεί μια βελτίωση της υπάρχουσας εκπαίδευσης και δρα συμπληρωματικά προσφέροντας ακόμη περισσότερες δυνατότητες πρόσβασης στην γνώση. Τα πλεονεκτηματά της πολλά και θα τα αναλύσουμε παρακάτω.

Η νέα αυτή τάση βέβαια δεν είναι και τόσο «νέα» αφού η εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρησιμοποιείται ήδη εδώ και αρκετά χρόνια σε πολλά προγράμματα σπουδών της ανώτερης εκπαίδευσης, στην οργάνωση ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως σεμινάρια, πιστοποιήσεις κτλ.

Στη Μέση εκπαίδευση, η ηλεκτρονική διδασκαλία τυγχάνει όλο και μεγαλύτερης αποδοχής τόσο από τους ίδιους τους μαθητές όσο και από τους γονείς. Οι ίδιοι οι μαθητές, που είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του internet, βλέπουν με πιο θετική διάθεση την ιδέα παρακολούθησης φροντιστηριακών μαθημάτων μέσω του υπολογιστή τους. Εφόσον τα πάντα στη ζωή έχουν γίνει ψηφιακά, η εκμάθηση μέσω ηλεκτρονικών μέσων είναι πλέον ο κατάλληλος σχεδιασμός της μάθησης για έναν σύγχρονο μαθητή. Η ψηφιακή μάθηση έχει γίνει η τάση της εποχής, προσφέροντας ευκολότερη πρόσβαση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βασίζονται στο διαδίκτυο. Επιπλέον, ηλεκτρονικά εργαλεία όπως οι βιντεοσκοπημένες διαλέξεις είναι ο ευκολότερος τρόπος για να καλύψουν τα θέματα που θέτουν αμφιβολίες στους μαθητές.

Στην Ελλάδα, το 2013 και κυρίως το 2014 παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση των διαθέσιμων μαθημάτων τηλεκπαίδευσης τόσο από Ελληνικά πανεπιστήμια όσο και από ιδιωτικούς φορείς και εκτιμάται ότι η άνοδος της θα συνεχιστεί δεδομένου ότι έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία αλλά και γιατί η ανάγκη για την δια βίου μάθηση διευρύνεται συνεχώς.

Συνεπώς, η ηλεκτρονική μάθηση θεωρείται ως μία προσέγγιση διδασκαλίας που αντιπροσωπεύει το σύνολο ή μέρος του εκπαιδευτικού μοντέλου που εφαρμόζεται, σηματοδοτώντας μία νέα διάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία.

    Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του eLearning και γιατί να επιλέξετε ένα τέτοιο μοντέλο εκπαίδευσης?

Τα online μαθήματα και προγράμματα έχουν δομή, μαθησιακούς στόχους και η επίδοση των μαθητών αξιολογείται με διάφορους τρόπους, όπως με test και εργασίες.

Τα πλεονέκτημα που προσφέρει ένα eclass είναι:

  • Ευελιξία: Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντα διαθέσιμο και ο μαθητής μπορεί να επιλέξει που και πότε θα έχει πρόσβαση στο μάθημα. Δεν υπάρχει περιορισμός στους χρόνους μάθησης. Είναι καθαρά επιλογή των μαθητών και ο τρόπος με τον οποίο θέλουν να μάθουν και η χρονική στιγμή που θέλουν να μάθουν.
  • Αποτελεσματικότητα: Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι το ίδιο αποτελεσματική με την παραδοσιακή διδασκαλία στην αίθουσα. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά, είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, το εκπαιδευτικό υλικό και το πρόγραμμα σπουδών να είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών.
  • Μαθητοκεντρική προσέγγιση: Ο γνώμονας γύρω από τον οποίο κινείται η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ο εκπαιδευόμενος. Οι μέθοδοι ηλεκτρονικής διδασκαλίας είναι κατάλληλες για οποιαδήποτε κατηγορία μαθητών καθώς προφέρουν διαφορετικούς τρόπους μάθησης. Ένας μαθητής μπορεί να επιλέξει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που ταιριάζει με τον ρυθμό μάθησής του και το στυλ του, μπορεί επίσης να επιλέξει τις περιοχές στις οποίες θέλει να επικεντρωθεί και να μάθει όπως επιθυμεί.
  • Επικοινωνία και αλληλεπίδραση: Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ του μαθητή και του παιδαγωγού. Ο μαθητής έχει ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, συνεχή συμμετοχή στο μάθημα και οι γνώσεις του αξιολογούνται συχνά εξασφαλίζοντας έτσι κίνητρα για μάθηση. Κάτι τέτοιο διευκολύνει την υψηλή αλληλεπίδραση και το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των παιδαγωγών και των μαθητών σε σύγκριση με τα παραδοσιακά περιβάλλοντα μάθησης.

Είναι βέβαιο, ότι η εμπειρία και οι γνώσεις που θα κερδίσουν οι μαθητές μέσα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η στενή σχέση που θα δημιουργήσουν με τους παιδαγωγούς τους θα συντελέσουν στην επιτυχή ολοκλήρωση και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων τους. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να κερδίσουν πολύτιμες γνώσεις, να αναπτύξουν κριτική σκέψη, να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τα οφέλη της συνεργασίας και να διαχειριστούν τον χρόνο τους αποτελεσματικά, θέτοντας προσεκτικά τις προτεραιότητες τους. Τέλος, μέσω του elearning και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα εξοικειωθούν με το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες που προσφέρει και θα γίνουν ανεξάρτητοι, αυτοπαρακινούμενοι και ταυτόχρονα θα δουλεύουν μαζί με τον παιδαγωγό ακόμα κι αν ζούνε σε διαφορετικές περιοχές ή πόλεις με κοινό στόχο πάντα τη μάθηση.   

Νατσιούλη Κασσιανή

Φυσικός MSc